Σχετικά Βίντεο για τον Εφευρέτη Γεώργιο Γκιόλβα

Η συνεργασία Γκιόλβα – Υ.ΕΘ.Α. εκπομπή στον Αθέατο Κόσμο του Κώστα Χαρδαβέλα, όπου αποκαλύπτεται έγγραφο που πιστοποιεί τη συνεργασία του εφευρέτη Γεωργίου Γκιόλβα με το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας.