Αγορά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ για παραγγελίες που αποστέλλονται ΕΚΤΟΣ Ελλάδας!

Φόροι και δασμοί: Οι δασμοί εισαγωγής, οι φόροι κάθε χώρας και οι αμοιβές μεσιτείας δεν περιλαμβάνονται στην τιμή του προϊόντος ή στα έξοδα αποστολής και διακίνησης. Αυτές οι χρεώσεις είναι ευθύνη του αγοραστή, καθώς χρεώνουμε μόνο τα έξοδα αποστολής για την παραγγελία σας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το τελωνείο της χώρας σας για να προσδιορίσετε εάν θα υπάρξουν πρόσθετες δαπάνες.
Κανονισμοί και περιορισμοί: Ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη λήψη πληροφοριών σχετικά με τους νόμους, τους κανονισμούς και τους περιορισμούς της χώρας του που ενδέχεται να ισχύουν κατά την αγορά των προϊόντων μας. Υποβάλλοντας μια διεθνή παραγγελία (αποστολή εκτός Ελλάδας), ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για τη συμμόρφωση με τους νόμους, τους κανονισμούς και τους περιορισμούς της χώρας του. Εάν το προϊόν κατασχεθεί ή και καταστραφεί από το τελωνείο, ΔΕΝ θα είμαστε υπεύθυνοι για τις απώλειες, για το κόστος του προϊόντος ή για επιστροφή εξόδων αποστολής.

Εμφανίζονται όλα τα αποτελέσματα (3)