Το Όραμα του Γεωργίου Γκιόλβα

Το όραμα του Γεωργίου Γκιόλβα ήταν να δει την Ελλάδα μεγάλη και ισχυρή. Ισχυρή και ανεξάρτητη οικονομικά, πολιτικά και στρατιωτικά. Γνώριζε πολύ καλά ότι οι Έλληνες έχουμε τη δυνατότητα να μεγαλουργήσουμε, άλλωστε αυτό αποδεικνύεται περίτρανα από την πορεία του έθνους μας ανά τους αιώνες. Τα τελευταία χρόνια όμως η Ελλάδα δεν στέκεται στο ύψος της και τείνει να λησμονήσει τον πολιτισμό που κληρονομήθηκε από τους προγόνους μας.

Όλη η ζωή του κινήθηκε πάνω σε έναν συνεχή αγώνα να δημιουργήσει μέσα από τις απίστευτες επιστημονικές γνώσεις του, εφευρέσεις, κατασκευές, υπερσύγχρονα οπλικά συστήματα, τα οποία θα μπορούσαν να κάνουν τη χώρα μας να στέκεται χωρίς φόβο, χωρίς οικονομική εξάρτηση, στον πλανήτη. Κατάφερε πολλά, όμως δεν τους δόθηκε η πρέπουσα σημασία.

Ο Γεώργιος Γκιόλβας ωστόσο δεν ήταν εθνικιστής. Όσο τον ενδιέφερε το καλό της Ελλάδας, άλλο τόσο τον ενδιέφερε και το καλό της ανθρωπότητας. Πίστευε στις ιδέες της ειρήνης, της αγάπης προς τον συνάνθρωπο, της ισότητας και αυτονομίας πολιτών και κρατών.

Τα τελευταία χρόνια της ζωής του, είχε θέσει ως στόχο να δημιουργήσει ένα Κέντρο Ερευνών στο οποίο θα συγκεντρώνονταν Έλληνες Επιστήμονες.

Σκοπός του Κέντρου ήταν να παραμένουν στην Ελλάδα “τα Ελληνικά Μυαλά” και να μην καταφεύγουν σε άλλες χώρες, προκειμένου να αξιοποιούν τις γνώσεις και το ταλέντο τους προς όφελος της πατρίδας μας.

Τα έσοδα από τις πωλήσεις της εφεύρεσης “Nicopal” προορίζονται σε μεγάλο βαθμό για τη δημιουργία του Ερευνητικού Κέντρου, σύμφωνα με την επιθυμία του ιδίου πριν το θάνατό του.