Προσοχή στις απομιμήσεις

Η διεύθυνση του NICOPAL G. GHIOLVA’S SYSTEM II καθώς και οι νόμιμοι δικαιούχοι της πατέντας, ενημερώνουν το καταναλωτικό κοινό ότι το σύστημα NICOPAL (προϊόν αφαίρεσης βλαβερών ουσιών από τα τσιγάρα) που διατίθεται στην αγορά από άλλη εταιρεία (NICOPAL CENTER) με το ίδιο όνομα είναι προϊόν απομίμησης και ουδεμία σχέση έχει με τη γνήσια εφεύρεση του Γ. Γκιόλβα – διεθνής πατέντα 96/31255. Ειδικότερα, τη σύνθεση του φυτικού υγρού – έρευνα πολλών ετών, με το οποίο λειτουργεί η πατενταρισμένη γνήσια συσκευή, γνωρίζουν μόνο οι εξ ιδιοχείρου διαθήκης κληρονόμοι (αποφ. 2655/2005 του Μον. Πρωτ. Αθηνών). Παρακαλούνται οι καταναλωτές που παραπλανήθηκαν, να επικοινωνήσουν μαζί μας.