Το Nicopal στο ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV

Η συσκευή Nicopal θα παρουσιαστεί στον τηλεοπτικό σταθμό ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ TV
σήμερα 18/06/2008 και ώρα 11:30 π.μ.