Το Nicopal στο TELE TIME

Η συσκευή Nico-Pal παρουσιάστηκε σήμερα από τον τηλεοπτικό σταθμό TELE TIME, τοπικό κανάλι της περιοχής της Πάτρας.